להתחברות

כותרת עמוד

אודות

אשל היא עמותה ללא כוונת רווח, שנוסדה בשנת 1969 על ידי ג'וינט מלבן ונתמכת על ידי ארגון הג'וינט וממשלת ישראל, על מנת לתכנן ולפתח שירותים למען הזקנים בישראל.

(ע"ר מס' 580017093, בעלת אישור "מוסד ציבורי לעניין תרומות" לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה)

החזון והייעוד של אשל

בעידן של תוחלת חיים ארוכה, וגידול במספר הזקנים, חזון אשל הוא ליצור חברה שבה לאזרחיה המבוגרים דימוי חיובי ואיכות חיים טובה. חברה כזו תאפשר את שילובם ומעורבותם של הזקנים בענייניה, ותעמיד לרשותם ולרשות משפחותיהם מערכות שירותים יעילות, נגישות ואיכותיות.

ייעודה של אשל ליצור תנאים שיבטיחו לזקנים בריאות טובה, רווחה, בטחון, יצירתיות ועשייה, עצמאות, חיים של כבוד וזיקנה מוצלחת. זאת על ידי תכנון ופיתוח תכניות ושירותים איכותיים, חדשים וחדשניים ועל ידי שיפור שירותים קיימים, במישור הארצי והמקומי, למען האוכלוסייה המבוגרת בישראל.

היסטוריה והישגים

אשל הוקמה בשנת 1969 כשותפות בין ארגון הג'וינט העולמי וממשלת ישראל בתגובה על הגידול המהיר של אוכלוסיית הזקנים שנבע הן מגלי העלייה ההמונית של שנות ה-50, אשר הצטיינו בשיעור גבוה של זקנים, והן מהגידול בתוחלת החיים של האוכלוסייה בארץ.

מאז הקמתה, פעלה אשל לשינוי תנאי החיים של הזקנים תוך שהיא מקימה בתי אבות, מרכזי יום ודיור מוגן, מסייעת בייסודן של עמותות מקומיות למען הזקן ברחבי הארץ, מפתחת תוכניות של שכונה תומכת ובית חם, מכשירה עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים במערכת השירותים לזקן, יוזמת פעולות לקידום הבריאות של הזקנים ופעולות התנדבות ומלווה את פעולותיה אלה בתכנון והערכה שיטתיים.

עקרונות הפעולה של אשל

אשל עוסקת בתכנון ופיתוח של שירותים ואיננה מספקת אותם באופן ישיר לזקנים. בתום שלב הפיתוח מעבירה אשל את האחריות להפעלת השירות לגופים ארציים או מקומיים, בעלי אופי ציבורי-וולונטרי. פעולותיה מאופיינות בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם הרשויות המתאימות במישור הארצי והמקומי.

אשל מיישמת גישה כוללנית וראייה מערכתית בפיתוח שירותים, תוך שילוב בין צרכים של רווחה ובריאות, יצירת שותפויות והבטחת מעורבותם של כל הגורמים האחראיים – כל זאת במגמה לאגם משאבים ולהבטיח לתוכניותיה השפעה מערכתית רחבה ככל הניתן.

פעולות אשל

אשל פועלת במגוון רחב של תחומי פעולה: שירותים מוסדיים, קהילתיים, דיור, קידום בריאות, תקשורת, הוצאה לאור, טכנולוגיה, הכשרה; ולמען מגוון רחב של קבוצות יעד: מוגבלים פיזית וקוגניטיבית, עצמאיים, עולים מחבר העמים ומאתיופיה, בני מיעוטים, עובדים במערכת השירותים, מתנדבים וממלאי תפקידים בעמותות למען הזקן ועוד.

אשל נותנת סיוע מקצועי וייעוץ בפיתוח שירותים לזקנים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.

בשנת 2009 חגגה אשל 40 שנות פעילות. לקבלת מידע אודות הפעולות וההשגים של אשל נא הפעילו את הקישור.

מימון

הכנסותיה של אשל למימון פעולותיה מקורן בג'וינט-ישראל, ממשלת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, ועידת התביעות, מפעל הפיס, רשויות מקומיות ותרומות מקרנות.