להתחברות

כותרת עמוד

סוגיה עתידית | עמוד דיון

תמצית

עמדות פתיחה

סוגיה עתידית

למה מצפים הדיירים בבית האבות מילדיהם?

סיכום

הדיון

4 תגובות

דעת אהרון ברק

2 תגובות