להתחברות

כותרת עמוד

המחלוקת

sources

סוגיא ערוכה

  • מנחה

    סוגיה לייצוא בדיקת תגובת אב6 סוגיה לייצוא בדיקת תגובת אב6 (צפיה בדעה במקור)
  • דעת אהרון ברק

    אני אנסה כמה מניפולציות כאן אני אנסה כמה מניפולציות כאן (צפיה בדעה במקור)
  • מנחה

    טקסט חדש שמטרתו להציג את בעיית ציטוט חכם נניח שעכשיו אני רוצה לצטט מישהו שכתב תגובת בת טקסט חדש שמטרתו להציג את בעיית ציטוט חכם נניח שעכשיו אני רוצה לצטט מישהו שכתב תגובת בת (צפיה בדעה במקור)

מקורות עיקריים